Scena Gościnna

Scena Gościnna Teatru Praska 52:

powołana w styczniu roku 2019.
Prezentują się na niej zespoły spoza Teatru Praska 52.
Obecnie regularnie występuje tutaj Teatr Plejada,
prezentując sztukę Ostatnia wola Papy.