wiele hałasu o nic

Wiele hałasu o nic - Much Ado About Nothing

scenariusz Don Allen
na podstawie sztuki
Williama Shakespeare'a

 

Krótki opis spektaklu, piórem twórców - KRAKÓW KING’S PLAYERS 

(English Speaking Theatre; Teatr Grający Po Angielsku):

 

W języku Pana Szekspira (English):

 

In a picturesque village Mrs Leo, her daughter Hero and niece Beatrice prepare for the arrival of Pedro and his army unit. Everyone is in high spirits - a perfect time for love to cast its spell! But not everyone wants a 'happy ever after' tale...

Come and enjoy Shakespeare as a modern day rom-com in glorious 3D (glasses not needed!). And, once our story has been told, meet the players to find out even more...It's definitely Shakespeare. It's definitely in modern day English. And you'll definitely love it! WARNING: Play is entirely in English

 

W języku Pana Wyspiańskiego (Polish):

 

W pewnej malowniczej wiosce Pani Leo, jej córka Hiro i siostrzenica Beatrice przygotowują się na przyjazd Pedro i jego jednostki wojskowej. Wszyscy są niezwykle podekscytowani – a to najlepszy czas, aby miłość rzuciła na nich swoje zaklęcie! Ale nie wszyscy chcą „żyć długo i szczęśliwie…”. Zobacz i zachwyć się sztuką Szekspira we współczesnej wersji we wspaniałym 3D (nie potrzebujesz nawet okularów!) A kiedy nasza opowieść się skończy, garstka aktorów do nas dołączy. To na pewno Szekspir. To na pewno współczesna angielska wersja. I na sto procent Ci się spodoba! UWAGA: przedstawienie w języku angielskim


Czas/ Time: 2 h /2h ( 1 przerwa/ 1 interval)